Pips, Chips & Videoclips

Foxtrot

smiješan si foxtrot
poderane guze
na strmom jarbolu
ti i tvoj pogled
beznadežno gledate u pu?inu

prisluškuješ sirene
dal o tebi pri?aju
parobrode od papira
sagradio si da ih prodaš gusaru

smiješan si foxtrot
pogledaj tko ti vozi brod
o kako smiješan si foxtrot
pogledaj tko ti vozi brod

rupe
rupe
rupe su ostale
rupe na srcu i na odijelu
kapetane
rupe
su s tobom dijelile
sve
rupe
rupe
rupe su ostale
rupe na odijelu i
na srcu kapetane
samo rupe
su s tobom plesale

pokaži prste suncu
nemamo vremena
bezglavo jure sekunde
ne ljuti se
na mene

?uda su mogu?a
jednog dana s otoka lakih lakrdijaša
stiže fotografija
evo moja vila
vila matovila
sa zlatnim kosama
neposlušnog vranca
ona propinje do oblaka
ali ne vidiš joj strah
dok vitla kopljem od še?era
ljudi svoje tajne nose u grob
pokušaj i ti foxtrot
o jer ljudi sami liježu u grob
tužni moj foxtrot

pokušaj bar još jednom

rupe
rupe
rupe su ostale
rupe na srcu i na odijelu
kapetane
rupe
su s tobom dijelile
sve
….
….

pokaži prste suncu
nemamo vremena
bezglavo jure sekunde
ne ljuti se
na mene