Pips, Chips & Videoclips

Mak

briljantni se dje?aci
ljeskaju u barci
od njih
ne?eš ?uti ni ton
i pogled im se bistri
jaki smo jaki smo
jer smo isti
jedan drugom smo klon
klin -klon
klin-klon
klin-klon
kling-kling-klon!
sa stropova ti se ljušte
slamke kao stigme
da ih uzmeš kad zatreba
da ih uzmeš ako stigneš
sre?a hoda uz štap
al ti si ljut ljut si buraz
što je ?ukundeda belzebub dao u miraz
da je muzika
tebi tra?nica
za dobrom se puzzlom
uvijek slažu dobri vagoni
s druge strane je darth vader
sam u svojoj sondi
i može se on smijat kolko ho?e
dok na suhom roniš
sve je ovdje jasno
ti si zvonar koji zvoni
za happyend
end end
end end
svaki happyend za neki dobar
end
end end
end
svaki happyend je dobar za end
pužeš kroz raš?upane misli
jer kuštravost je stav
kažeš: digni ruke u zrak!
¨gegaš uvijek korak nazad
jer je ona uvijek korak ispred
na koncu konca je znak
za koga onda nižeš nižeš u nizu
u svom private idiliu si sam
i tako blizu
predobro znaš
da je muzika
tebi obrana
(od ?ega?)
samo demoni mute se iz stakla
iz zabranjenih snova smije ti se sablast
da li si svjestan da nema više natrag
ti si ovdje glavni
zvonar koji zvoni
za happyend
end end
end end
svaki happyend do?e za neki dobar
end
end end
svaki happyend je za neki dobar end
predobro znaš na kraju konca je mak
na kraju konca
na kraju konca je
mak