Pips, Chips & Videoclips

Mars napada

što Marsijanci misle o nama
kad im je na telki prekid
programa
pa, to je zemlja
nogometaša
politi?ara
tenisa?a
i slabih
jeba-jeba-jeba
jeba
?a

što Marsijanci znaju o nama
sigurno ?itaju u novinama
tja, oni kad prde prde iz pijeteta
jebu samo zbog nataliteta
i kakav je to people, kakva atmosfera
ipak smo svi mi ista
stratosfera
fera-fera-fera

to nas Mars (Mars!)
napada
sa sjevera i zapada
rezultat je odli?an
tu je poraz pobjeda / uzbuna na air-force one

što Marsijanci kažu o nama
ako hodaju u našim cipelama
i da li se i njihov poglavica pita
baš za sve?
ili prepusti toj masi penzionera
konduktera i loših bira?a
i naravski, fantasti?nih pjeva?a
da se deru

Mars (Mars!) napada
od prekju?er u 1/2 2
pomalo sam nervozan
što Marsijanci misle o nama