Pips, Chips & Videoclips

Trener morskih pasa

trener morskih pasa
i krotitelj lavova
vlasnik njenog srca
sirene sa žalova

autor ljudskih mana
imena i gradova
bacit ?e nas u more
kad za to do?e ?as

bacit ?e nas u more...

i ako se vrati
ti budi pametan
samo joj mahni
ve? si dugo nesretan
i ako se vrati
znaš, dugo ?e plakati
ti za to ne mari
tvoje pleme Avari
te ?eka...

trener morskih struja
i prijatelj klokana
intergalakti?ki sudac
traga?i bez tragova

kupuju u lošem du?anu
suze iz praznih posuda
ne ?udi se draga tu kad padnu
ti nisi bolja postala

on bacit ?e nas u more
bacit ?e nas u more...