Plavi orkestar

Djevojka iz snova

Traže me po cijelom gradu,
misle da sam zbrisao od ku?e,
a ja sam našao novu dragu,
ne izlazim iz njene postelje vru?e.
Kako ona zna da voli,
svakoj želji da mi udovolji,
evo je opet masno se nudi,
htjela bi još malo da se grli i ljubi.

Djevojku iz snova,
nikad nikad ne?u na?i,
kad mi ljubav nova,
uvjek malo više zna?i.
Djevojku iz snova,
nikad nikad ne?u na?i,
kad mi ljubav nova,
uvjek malo više zna?i.

Traže me po cijelom gradu,
misle da sam zbrisao od ku?e,
a ja sam našao novu dragu,
ne izlazim iz njene postelje vru?e.

Djevojku iz snova,
nikad nikad ne?u na?i,
kad mi ljubav nova,
uvjek malo više zna?i.
Djevojku iz snova,
nikad nikad ne?u na?i,
kad mi ljubav nova,
uvjek malo više zna?i.

Mislim da sam našao
djevojku iz snova,
?ini mi se da je volim
a i ona kaže 'Ja sam tvoja',
dala bi mi srce svoje
i htjela bi da zauvijek
ja ostanem s njom.

Djevojku iz snova,
nikad nikad ne?u na?i,
kad mi ljubav nova,
uvjek malo više zna?i.
Djevojku iz snova,
nikad nikad ne?u na?i,
kad mi ljubav nova,
uvjek malo više zna?i,
uvjek malo više zna?i.
uvjek malo, djevojko