Plavi orkestar

Od rođendana do rođendana

Ponekad se probudim, želim da te poljubim.
U sobi bez ijedne sjene, nikog, samo ja i vrijeme.
Sve se može srediti, ali tebe ništa ne može zamijeniti.

Kradem no?i danima, s najboljim jaranima,
Ponekad sam slabe volje, prazno mi je ali bolje.
Sve se može srediti, ali tebe ništa ne može zamjeniti.

Ja od ro?endana pa do ro?endana,
?ekam samo poziv tvoj,
Makar prazne rije?i bi?e dovoljan mi znak,
Da još nije gotovo.

Svaka nova godina je slatka, nepredvidljiva,
A u danima budu?nosti, hiljadu mogu?nosti.
Sve ?e se promijeniti, ali šta ?e tebe,
©ta ?e mi zamijeniti?

Ja od ro?endana pa do ro?endana,
?ekam samo poziv tvoj,
Makar prazne rije?i bi?e dovoljan mi znak,
Da još nije gotovo.

Dovoljan mi znak da sam nekad bio samo tvoj...