Plavi orkestar

Odlazim

Odkad si otišla
sav sam u suzama
opet boli stara rana.
Odkad si otišla
sav sam u suzama
ti si svjetlo moga dana
nisu valjda dukati
i njegovi pokloni
nekad nekad davno tebe meni oteli
ja sam srca ranjiva
ti si mala tvr?ava
ne vidim ti o?i
iza tvojih zidova.

Odlazim, odlazim,
sa planete putujem,
putujem, putujem,
mjesecu se radujem.
Odlazim, odlazim,
sa planete putujem,
putujem, putujem,
mjesecu se radujem,
nikada se ne?u vratiti.

Odkad si otišla
sav sam u suzama
opet boli stara rana.
Odkad si otišla
sav sam u suzama
ti si svjetlo moga dana
nisu valjda dukati
i njegovi pokloni
davno davno jednom tebe meni oteli
ja sam srca ranjiva
ti si mala tvr?ava
ne vidim ti o?i
iza tvojih zidova.

Odlazim, odlazim,
sa planete putujem,
putujem, putujem,
mjesecu se radujem.
Odlazim, odlazim,
sa planete putujem,
putujem, putujem,
mjesecu se radujem.
Odlazim, odlazim,
sa planete putujem,
putujem, putujem,
mjesecu se radujem,
nikada se ne?u vratiti,
nikada se ne?u vratiti,
nikada se ne?u vratiti