Plavi orkestar

Pijem da je zaboravim

U o?ima krijem tugu,
samo?a mi dušu para,
pijem da je zaboravim,
a želja se ve?a stvara,
pijem da je zaboravim,
a želja se ve?a stvara.

Uz muziku i uz pjesmu,
da mi brže pro?e vrijeme,
a u zoru s uzdisajem,
pod prozore gledam njene,
a u zoru s uzdisajem,
pod prozore gledam njene.

Nazdravite drugovi,
sa mnom i sa tugom,
otišla je voljena,
u zagrljaj drugom.
Nazdravite drugovi,
sa mnom i sa tugom,
otišla je voljena,
u zagrljaj drugom.

Tako dane ja provodim
i besane svoje no?i,
a srce mi ne vjeruje,
da mi ona ne?e do?i,
a srce mi ne vjeruje,
da mi ona ne?e do?i.

Nazdravite drugovi,
sa mnom i sa tugom,
otišla je voljena,
u zagrljaj drugom.
Nazdravite drugovi,
sa mnom i sa tugom,
otišla je voljena,
u zagrljaj drugom.

Pijem da je zaboravim,
a želja se ve?a stvara.

Nazdravite drugovi,
sa mnom i sa tugom,
otišla je voljena,
u zagrljaj drugom.
Nazdravite drugovi,
sa mnom i sa tugom,
otišla je voljena,
u zagrljaj drugom