Plavi orkestar

Prije nego odeš iz života mog

Prije nego odeš iz života mog,
Prije nego napustiš moj san,
Dvije ? tri rije?i možda prije rastanka...
Dvije ? tri rije?i ili možda bolje ne,
Ne, ne, sre?o moja, kasno je za sve.

Znam na loše dane da te potsje?am
I na neke teške godine.
Sažaljenje što u tebi osje?am,
Da nam samo prijateljstvo ostane,
Ne, ne... Ne treba mi, mila, od tebe.

Ljubav da sa tobom dijelim,
To je sve što sada želim,
Pijana me želja vodi,
Da ti radim šta ti godi...

Ja ti nisam uspio pokazati,
Mjesec iznad modre pu?ine.
Moju sjenku nikad ne?eš vidjeti,
Nikad više ?uti moje korake,
Ne, ne... Ne brini se, sre?o, za mene.

Ljubav da sa tobom dijelim,
To je sve što sada želim,
Pijana me želja vodi,
Da ti radim šta ti godi...