Plavi orkestar

Sada mi se javljaš

Tekla voda,
tekla voda što nas dijeli,
odnijela je, odnijela je,
život cijeli, tekla voda.
Kad bih mog'o,
mladost jednom još da vratim,
ne bih s tobom,
ne bih s tobom ja da patim,
kad bih mog'o.

Sada mi se javljaš mila,
sada kad sam zadnja žedj,
da ja pre?em preko svega,
preko ?ega ne?u pre?.
Sada mi se javljaš mila,
kad ti je u duši lom,
ostao sam zadnji ?ovjek,
za tebe na svijetu tom,
ostao sam zadnji ?ovjek,
za tebe na svijetu tom.

Sreš?emo se,
sreš?emo se jednog dana
ali ne?e, ali ne?e biti žara
sreš?emo se.

Sada mi se javljaš mila,
sada kad sam zadnja žedj,
da ja predjem preko svega,
preko ?ega ne?u pre?.
Sada mi se javljaš mila,
kad ti je u duši lom,
ostao sam zadnji ?ovjek,
za tebe na svijetu tom,
ostao sam zadnji ?ovjek,
za tebe na svijetu tom.

Sada mi se javljaš mila,
sada kad sam zadnja že?,
da ja predjem preko svega,
preko ?ega ne?u pre?.
Sada mi se javljaš mila,
kad ti je u duši lom,
ostao sam zadnji ?ovjek,
za tebe na svijetu tom,
ostao sam zadnji ?ovjek,
za tebe na svijetu tom.