Prljavo kazalište

Buntovnik bez razloga

Do-do-do-dozvolite mi da se, da se predstavim
Nije važno odakle, odakle dolazim
Nisam prorok, nisam, nisam mesija
Jednostavno zovu me buntovnik bez razloga

Svi topovi ???, svi topovi rata-ta
Ne mijenjaju bitno moj plan
Jer sutra ?e biti još jedan obi?an dan
Ples iznad svega, p-p-ples, ples, ples, ples iznad svega

Ples, ples, ples iznad svega

Ako u?em u du?an ja sam samo, samo kupac
Ako u?em u tramvaj ja sam samo, samo putnik
Ako uzmem novine jedan sam od milijona
Ako poželim biti bar malo ono što jesam

I okrenem svemu, svemu, svemu bas le?a
Bit ?u b-b-buntovnik bez razloga
Zato okre?em n-n-novi list u životu
P-p-ples, ples, ples, ples iznad svega