Prljavo kazalište

Cobra Tref

Tog de?ka stvarno srcem voljeli smo svi.
Kažu da su ga pred jutro ubili.
Tu no? pikova ga dama nije htjela,
k'o da ga je proklela.

Nosio je cipele od zmijske kože,
malo izlizane od ?este tu?njave
s ljudima što bijesni su na sve,
surovi od rakije.

Ref: Ako umrem, neka umrem kao Cobra Tref

Imao je srce uli?nog heroja
i na licu osmijeh djeteta.
To što ima to sa svima podijeli,
k'o i sva sirotinja.

Prvih dana one nove godine,
dok su jelke bile još oki?ene,
dao mi je svoje sretne cipele
kao da je znao sve.

Ref: Ako umrem, neka umrem kao Cobra Tref

Nije znao sigurno da Bog postoji,
al' je bio siguran da do?i ?e
i u neki neo?ekivani sat
tvoje ime šapnut ?e.

Tog de?ka stvarno voljeli smo svi.
Kaži da su ga pred jutro ubili.
K'o da zagonetke sve je riješio,
samo se nasmiješio.

Ref: Ako umrem, neka umrem kao Cobra Tref