Prljavo kazalište

Kao

Ne pro?e ni dan a da se ne pokajem
za svaku onu rije? zbog koje sam ostavljen.
Izgubljen za raj, stoti puta poražen,
srca smrznuta, od tebe zaboravljen.

REF: Kao da je snijeg u svibnju zauvijek,
kao da sam sam na svijetu oduvijek.

Ne pro?e ni dan a da se ne rastužim,
dovoljo je da samo o?i otvorim,
pau?ine nit spušta se niz zidove,
prstim pišem ti ime usred prašine.

REF: Kao da je snijeg u svibnju zauvijek,
kao da sam sam na svijetu oduvijek