Prljavo kazalište

Moj dom je Hrvatska

Sve je lijepo kao na razglednici
Radnici bez posla, klinci na ulici
Starci ?ekaju red pred kontejnerima
Gladni guraju sve u pu?kim kuhinjama

Moj dom je Hrvatska
Ja dižem zastavu, do neba
Moj dom je Hrvatska
Ja dižem zastavu, do neba

Sve je lijepo kao sa razglednice
Dimnjaci bez dima, puste oranice
Negdje ispod zvijezda juš je tvoj ku?ni broj
S pticama u parku tu na svome si svoj

Moj dom je Hrvatska
Ja dižem zastavu, do neba
Moj dom je Hrvatska
Ja dižem zastavu, do neba

Na razkrižu s gitarom stojim i zamišljam
da je bolji svijet, da sam bolji i sam
Ponekad bude mi dovoljan sun?an dan,
ni?eg nije me strah, ja imam svoj san.

Moj dom je Hrvatska
Ja dižem zastavu, do neba
Moj dom je Hrvatska
Ja dižem zastavu, do neba

Moj dom je Hrvatska
Ja dižem zastavu, do neba
Moj dom je Hrvatska
Ja dižem zastavu, do neba

Tvoj dom, tvoj dom, tvoj dom je Hrvatska
Tvoj dom, tvoj dom, tvoj dom je Hrvatska
Moj dom je Hrvatska aaaaaaa jejeeeeeee