Prljavo kazalište

Noćas sam izašao na kišu

No?as sam izašao na kišu
Došao na ovu stranu grada
Grad je bio u plamenu cijelu no?

Ljudi su mi okretali le?a
Djevojke zavirivale u srce
Ja sam samo svima htio re?'

Ja sam obi?an mladi? s druge strane grada

No?as sam, no?as sam
Došao na ovu stranu grada

Ja sam još uvijek obi?an mladi? s druge strane grada