Prljavo kazalište

Ovaj grad

Ovaj grad je tako prazan,tako tužan
Nedjeljom ujutro

Ovaj grad je tako tužan,tako prazan
Nedjeljom ujutro