Prljavo kazalište

Sava mirno teče

Kroz ovaj grad te?e rijeka, mutna, pomalo prljava.
Tek kada pre?em preko nje, tada znam - ja sam kod ku?e.

Na tvoja vrata kad tiho pokucam svaki put bojim se,
možda te nema, možda ne otvoriš, možda me ne voliš

A Sava mirno te?e,
Sava mirno te?e - kraj nas.

Sve rje?e pamtim ceste i gradove, imena, datume,
ali još ?uvam no? kada sišli smo skupa do obale.

I nismo ?uli umorne skitnice, psovke i tu?njave.
K'o da je praznik, zvijezde su padale u mulj i kamenje.

A Sava mirno te?e,
Sava mirno te?e - kraj nas.

Ti samo stavi ruke na moja ramena,
neka ti o?i sjaje poput dragog kamena.

A Sava mirno te?e,
Sava mirno te?e - kraj nas.

Kroz ovaj grad te?e rijeka, mutna, pomalo prljava.
Tek kada pre?em preko nje, tada znam - ja sam kod ku?e.

Jer Sava mirno te?e,
Sava mirno te?e - kraj nas.

Ti samo stavi ruke na moja ramena,
neka ti o?i sjaje poput dragog kamena.