Prljavo kazalište

Sretan Božić

Sretan Boži? gladna djeco
i svi stari,nemo?ni,
politi?ari ne?e do?i
darove vam donijeti.

Sretan Boži? bez kaputa bra?o
i sve bivše ljubavi,
nepravde ?e i onako
snijeg i tamjan prekriti.

Naše suze nikom ništa ne zna?e,
zašto da im naše suze
kvare svete blagdane?

Sretan Boži? gladna djeco
i svi stari,nemo?ni,
politi?ari ne?e sti?i,
strašno su zauzeti.

Al Bog je evo tako htio,
pa je svoga sina ovu no?,
poslo da nam svima bude,
da nam bude na pomo?.

Moje suze nikom ništa ne zna?e,
zašto da im moje suze
kvare svete blagdane?
Kvare ove blagdane...