Prljavo kazalište

Sve gradske bitange

Sve sve sve gradske bitange
i sve sve sve gradske djevojke
krenu?e ve?eras da plesu rock'n'roll
o zašto ne bi djevojko i ti
o je. o je
o je. o je je je je je
Cijeli tjedan krvavo sam radio
kao tvoj broj skoro sam poludio
ve?eras nosim cipele za ples
zato hajde hajde, hajde zaplešimo
hajde hajde slatka djevojko
hajde hajde zaplešimo bar jednom
hajde hajde u?ini mi to
zaplešimo jedan r'n'r

Sve sve bitange, sve sve djevojke
sve sve, je je je je je.