Prljavo kazalište

Televizori

Televizori, televizori
zuje, bruje
televizori zuje
televizori bruje

Televizori zuje
televizori bruje
buljim u ekran
slušam što pri?a ?elavi tetak
o je, uuuuu, o je

Televizori zuje
televizori bruje
u dje?jem vrti?u na programu
seksualna rasprava u prvom planu
o je, uuuu, o je

Televizori zuje
televizori bruje
spiker griješi vijesti
spiker griješi vijesti
spiker ???
o je, uuuu, oje

Televizori zuje
televizori bruje
buljim u ekran
slušam što pri?a ?elavi tetak
o je, uuuuu, oje

Televizori zuje
televizori bruje
spiker griješi vijesti
spiker griješi vijesti
spiker ???
o je, uuuuu, o je