Severina

Cvate šafran bijeli

Ja još ?uvam stare slike,
pa navratim kad zaboli
ne pla?e se iz navike
druk?ije je kad se voli

Odavno ve? pjesme nema
ne ?uje se rije? dobrote,
otišli smo predaleko
od ljubavi od ljepote

Cvate šafran bijeli
evo opet prolje?a
a ti nisi sa mnom
Tugo najve?a

Ja još sanjam iste snove
iznad mene rajsko vo?e
ne beru ga ove ruke
umorne su od samo?e

Odavno ve? pjesme nema
ne ?uje se rije? dobrote
Otišli smo predaleko
Od ljubavi, od ljepote . ..