Severina

Ma daj

Cmok, cmok ma daj

Ma daj me ljubi kako zapovijeda Bog,
ma daj me ljubi kao nekog stvarno svog,
ma ne me ne daj da budem sama no?ima,
o zar ne vidiš požudu u o?ima?

Hajde malo do?i u moj stan
(pa-ra-ra-ra-ra-ra)
Imam nešto važno da ti dam

Ma daj me ljubi, tako si mi zgodan, hej,
ma daj me ljubi, tako si mi super hu,
ma ne me ne ne daj da budem sama no?ima,
o zar ne vidiš požudu u o?ima?

Hajde malo...