Severina

Od rođendana pa do rođendana

Kona?no sam slobodna oprezna i ranjiva
ponekad se budim no?u al sada mogu sve što ho?u
sve se može srediti ali tebe ništa ne može zamjeniti
REF:ja od ro?endana pa do ro?endana ?ekam samo poziv tvoj makar prazne rije?i bit ?e dovoljne da znam da si nekad bio moj
zabavljam se danima po finim restoranima ponekad sam slabe volje prazno mi je ali bolje sve se može srediti ali tebe ništa ne može zamjeniti
REF:ja od ro?endana pa do ro?endana ?ekam samo poziv tvoj makar prazne rije?i bit ?e dovoljne da znam da si nekad bio moj
svaka Nova godina slatka ne predvidiva danima budu?nosti tisu?u mogu?nosti sve ?e se promjeniti ali tebe ništa ne može zamjeniti...