Severina

Tvoja prva djevojka

Došao si tiho na prstima
Rekao da sam tvoja jedina
Pri?ali smo i svjetlo ugasili
Malo se ljubili
No? je bila duga
Sva od zvjezdica
Na putu do mjeseca
Danas si daleko 200 godina
Ali si na usnama

Bila sam tvoja prva djevojka
Sva tvoja ljubav tu je ostala
I svaku no? sanjaš me
U svakoj drugoj tražiš me
Tvoja prva djevojka

Došao si tiho na prstima
Rekao da sam tvoja jedina
Pri?ali smo i svjetlo ugasili
Malo se ljubili
No? je bila duga
Sva od zvjezdica
Na putu do mjeseca
Danas si daleko 200 godina
Ali si na usnama

Bila sam tvoja prva djevojka
Sva tvoja ljubav tu je ostala
I svaku no? sanjaš me
U svakoj drugoj tražiš me
Tvoja prva djevojka