Thompson

Ej, haj, pjesme naše

Pjesma ljude pobje?uje
Ako ho?eš izlu?uje
Sa smiješkom ti lomi kosti
Ko ne shva?a nek' oprosti

Pjesma može i do Boga
Do o?iju srca tvoga
Pod kožu ti pogledati
I dušu ti dotaknuti

Pjesma može da te voli
Da preklinje i ne voli
Samo se u pjesmi može
Mrijeti sporo, živjet brže

Ej, haj, pjesme naše
Kroz planine i salaše
Kao da je pjesma stijena
Ostaje za sva vremena
Ej, haj, pjesme stare
Za barabe i be?are
Kao da je pjesma žena
Vezala nas uspomena

Prijatelja ko i pjesma
Nikad niko nije ima
Niti more, niti sunce
Niti ptice pjevalice
Ljubav može probuditi
I samo?u ispuniti
Opiti se vinom brže
Samo se sa pjesmom može