Thompson

Geni kameni

?vrsta ruka i poštenje
Sveta voda i krštenje
Budi ?ovik to je dika
Budi roda svoga slika

Nedaj na se, nedaj svoje
Nemoj tu?e, prokleto je
Jer ko život tako pro?e
Ponosan pred Boga do?e

Gdje god da te život nosi
Uvik moraš znati ko si, hej

Geni, geni kameni
Vatra gori u meni
Geni, geni kameni
Takvi smo mi ro?eni
Uzmi ili ostavi

Loša bila 45ta
Rasula nas preko svijeta
A sad nova loza raste
Vratile se doma laste

Plave krvi, bijela lica
Ra?aju se nova dica
Na kamenu ka na svili
Di oduvik mi smo bili

Gdje god da te život nosi
Uvik moraš znati ko si, hej

Geni, geni kameni
Vatra gori u meni
Geni, geni kameni
Takvi smo mi rodeni
Uzmi ili ostavi