Thompson

Himna HSP

Lijepo li je Hrvat biti, majko hvala ti,
ljubit Boga bližeg sviga, tu i umrijeti,
ljubit Boga bližeg sviga, tu i umrijeti.

Sad pogledaj sa visine, O?e Domovine,
Pravaška te krila nose, s tim se ponose,
Pravaška te krila nose, s tim se ponose.

HSP-ovci pozdravljaju svoju Domovinu,
Za Dom spremni i slobodu Hrvatskome rodu,
Za Dom spremni i slobodu Hrvatskome rodu.

Živi vje?no zemljo moja nemoj se kriti,
Pravac ?e te uvijek znati ?asno braniti,
Pravac ?e te uvijek znati ?asno braniti.