Thompson

Iza devet sela

?uješ li me kako, dozivam te rode
Priko devet šuma i velike vode
Po prašnjavom putu ti uz rijeku kreni
Kad zapiva sokol sve si bliže meni

Nemoj i?i lijevo na križanju staze
Tu ne ide niko svi se zvijeri paze
Nego ajde desno do velike stijene
Gorske ?e te vile poslati do mene

Daleko, daleko iza devet sela
Daleko sam ja
Gdje su vuci, vile i hajduci
Tamo gdje sam ro?en ja
Daleko, daleko iza devet sela
Daleko sam ja
Gdje se zvjezde
Kao ptice gnjezde
Tamo tebe ?ekam ja

?uješ li me kako, dozivam te rode
Priko devet šuma i velike vode
Budit ?e nas sunce velikoga sjaja
A u zraku miris moga rodnog kraja