Thompson

Moj Ivane

?ija je ono livada, ?ija je ono trava
?ija li je divojka rumena i plava
Ivanova livada, Ivanova trava
Ivanova divojka, rumena i plava

Odvela nam Ivana, ta sudbina kleta
Odvela sa Kupresa priko bijela svijeta
Ostala je samo jedna želja jaka
Zapjevati pjesmu kupreškog junaka

Moj Ivane, pobratime mio
Jesi l' skoro na Kupresu bio
Jel' kupreško polje uzorano
Jel' na njemu žito posijano

Vratit ?e se Ivan s tisu?u momaka
Pjevat ?e se pjesme naših kuprešaka
Pokosit ?e Ivan livadu i travu
Oženit ?e divojku rumenu i plavu