Thompson

Ovo mi diže tlak

šta je mala
di si sad
kad ekipa luduje

Ovo je ples za urnebes
i za kratke haljine

Drhti zemlja, drhti zrak
ritam vozi kao vlak
bubanj cipa, 'ajde lipa
ovo mi diže tlak

Ovo mi diže tlak
ovo je ritam jak
mala to je to
ovaj ?ir je ludilo

Drhti zemlja, drhti zrak
ritam vozi kao vlak
bubanj cipa, 'ajde lipa
ovo mi diže tlak