Thompson

Radost s visina

Sudbina je nekad puna zla i teška
Pa se život tako ?ini kao greška

Sre?u treba zagrliti
Dobar prema svima biti
Samo ?e od sebe
Krenuti kod tebe

Ti ne gubi nadu da ?e biti bolje
Pruži ruke k nebu i kada si dolje

Svi se sada promijenimo
I Bogu se obratimo
Samo ?e od sebe
Krenuti do tebe

Prospi na nas radost sa visina
U?vrsti nam vjeru u tvog Sina

Odbaci sotonu da te ne zavede
Pruži ruke Kristu, neka te povede

Tu slobodu Bog ti nudi
Ti odlu?i hrabar budi
Da l' ?eš stranom tamnom
Il' ?eš po?i sa mnom

Prospi na nas radost sa visina
U?vrsti nam vjeru u tvog Sina