Thompson

Svidila se meni

Polutaju?i po starom gradu,
tražio sam mladih svijet,
A ponekad ljutka mlada stvorenja,
opijala su me,
Tad nisam znao da je postojala u svu ljepota moja,
Ne samo moja ve? ljepota sviju nas.

Gledam tijelo, prijatelju kreni,
kreni, kreni, svidila se meni,
Gledam o?i tako su joj lijepe,
da su moje bile bi još lijepše.

Govorim od snagom Božje mo?i,
i snagom ljubavi,
Ako želiš postojati,
postoji u meni,
Koliko mladost traje, toliko starost traje,
Zato nauci da u ljubavi nema dilema,
Jer ljubav je snaga u mladosti.