Thompson

Vjetar s Dinare

Zaustavi se vjetre pita bi te nešto
Vi?aš li mi dragu i pita li za mene
Prolazija jesam krajevima tvojim
Draga te još voli cijelim srcem svojim

Piju li nam vuci sa izvora vodu
Da li nam slavuji pjevaju u zoru
Vukovi se kriju i piju ti vodu
Veseli slavuji pjevaju u zoru

Pjevaju u zoru
Vjetre s dinare zaustavi se
Vjetre s dinare
?ujes li me
Vjetre s dinare poslušaj me
Gdje sam ro?en tu ponesi me

Kako mi je mati otkad s ocem nije
Da li sada stari prikoviše pije
Mati ti je dobro, ne znam možda krije
Otac ti odavno dolazija nije

Šta mi je sa bratom, kažu veliki je
Sigurno je baka bolesna k'o prije
E, još ti se braco oženija nije
Baka ti još dida pribolila nije

Pribolila nije
Vjetre s dinare zaustavi se
Vjetre s dinare
?ujes li me
Vjetre s dinare poslušaj me
Gdje sam ro?en tu ponesi me