Thompson

Zmija me za srce ugrizla

Dušu moju ti si ukrala
Na krov svijeta si je ponijela
Tijelom svojim uzavrelim
Sa o?ima tim nevjernim
Razum kao dim pomutila

Gdje je moja ljubav nestala
Kose crne duge rasplela
Ko me oni divno nokti
Sre?u to?e sad u vodki
A usne joj šap?u volim te

Zmija me za srce ugrizla
Mjese?ina svu no? stražila
Od života sam se krio,
Sam u snama otrov pio
Crna moja, moja nevjero

Kroz moj život žene prolaze
Prazne pri?e sobom donose
Sve od mene ?asu nose,
A sa njom se život proste
Teško boli, o?i sklopiše