Toše Proeski

Magija

(Tose Proeski i Esma Redzepova)

Ko magija li crna prati
Ljubovta tvoja da ja skrati?
Od bela zmija otrov zema
Pa bolna legna lek ti nema

Bidi ko jas, stani za cas, pusti go ritmot da te vodi
Zapej na glas, igraj za nas pak ljubov nova da se rodi

Tri dena traat site cuda velat staro pravilo i kako v son ke mine se sto luzni ti ostavilo
Tri dena traat site cuda velat osven pesnata,
Esma, zapej ja:

Nakavea, mo ilo ov panlja
Marov ...javera manglja
Nasvale ilea daje ov mukljama
Me sukar armanja ov lelja

Koj pratil gjavol milost nema
Nasmev od usni sto ti zema
Na srce kamen tezok sega
Te natera od se da begas

Bidi ko jas, stani za cas, pusti go ritmot da te vodi
Zapej na glas, igraj za nas pak ljubov nova da se rodi

Tri dena traat site cuda velat staro pravilo i kako v son ke mine se sto luzni ti ostavilo
Tri dena traat site cuda velat osven pesnata,
Esma, zapej ja:

O zurle bashalen, oj da gitare
Me jakendar daje asva tavden
Sa o chaja, chave ko horo helena
A mi puri daj mancar rovela

To prandipe, mi chaj, amen ka kera
Te ileste, mi chaj, leko ka araka
Tuke mi chaj rome amen ka ana
Baro bijav tuke mi chaj ka kera