Toše Proeski

Uste edna skala

N??tež?k ??k?r d? s?g?
? sl?dn?v? sk?lil?
št? v??? d?br? g? zn?m

P?vt?rn? t?mu m? ??k?
t?? l?ž?n p?gl?d
i t?? gr?šn? n?sm?vk? p?k

B?r grizni gi ti? usni
z? m?n? d?v?ln? ?
d?k? ti zn???v d? zn?m

N?š?t? ljub?v ? r?n?
z? k??? ??s n?m?m l?k
i v???

??sn? ????????????
v? n??v? k?mu zv?n?t zv?n?
i s? k?? spi?š ti
n? Ruzv?lt?v? tri (x2)

? t?? p?sl?dn? sk?l?
s? k??uv? l?sn? d?
n? src?v? n? s?k?

P?vt?rn? t?mu m? ??k?
p?sl?d?n mig s? n??
i s?m ?st?nuv?m ??s

N? drži g? z? r?k?
b?r d?d?k? tuk? sum
d?k? ti zn???v d? zn?m

D? vr?t?m ništ? ??s n?m?m
?v?? p?t kr???t g? gl?d?m
v???,

??sn? ????????????
v? n??v? k?mu zv?n?t zv?n?
i s? k?? spi?š ti
n? Ruzv?lt?v? tri (x4)

N??t?ž?k ??k?r d? s?g?
? sl?dn?v? sk?lil?
št? v??? d?br? g? zn?m