Toše Proeski

Žao mi je

Žao mi je
Tek sad sam sve
O tebi nau?io
Al najvišežao mi je
Zalud sam te u?io
I da volišdo neba
I da prastas treba

Šta sam to stvorio?
Za šta se borio?
Da njemu bolja vratiš se
On je to ?ekao
Ni hvala nije rekao

Šta sam to stvorio?
Za šta se borio?
Za poljubac i laku noc
I da pamtim bez sna
Tu našu zadnju no?

Žao mi je
Pale su sve
Maske tvoje prevare
Htjela si ljek samo za bol
Ali ne za zauvjek

Kad te on nije htjeo
Samo ja sam te smeo

Ša sam to stvorio?
Za šta se borio?
Da njemu bolja vratiš se
On je to ?ekao
Ni hvala nije rekao

Šta sam to stvorio?
Za šta se borio?
Za poljubac i laku noc
I da pamtim bez sna
Tu našu zadnju no?

Šta sam to stvorio?
Za šta se borio?
Da njemu bolja vratiš se
On je to ?ekao
Ni hvala nije rekao

Šta sam to stvorio?
Za šta se borio?
Za poljubac i laku noc
I da pamtim bez sna
Tu našu zadnju no?