Zdravko Čolić

Čija je ono zvijezda

Čija je ono zvijezda
Ljepša nego danica
Ono je moja zvijezda
Što mi leži kraj srca.
Ja čekam mrak, mjesečinu
Ja čekam finu noćnu paučinu
Ja poznam korake
ripa, rapa, rap,
Kad čujem cipele,
Cinge, cange, cang...
Odlaziš, dolaziš,
Ko da ne vidiš... ej...
Tim gasiš sve sijalice
I pališ samo zvijezde smijalice
A kad se upale
Ripa, rapa, rap,
Kao da zazvone
Cinge, cange, cang...
Sve su na nebu
Samo jedna ne
Evo je kraj mene....
Čija je ono zvijezda
Ljepša nego danica
Ono je moja zvijezda
Što mi leži kraj srca.